การจัดส่ง

ทางร้านเป็นผู้จัดหาบริการจัดส่งให้  โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการจัดส่ง 

วิธีการจัดส่งมีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่ลูกค้า 

 

1. รถรับจ้างจักรยานยนต์ (คิดค่าขนส่งตามระยะทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

   

2. รถรับจ้างกระบะ (คิดค่าขนส่งตามระยะทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

   

3. ส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งทั่วประเทศ (ชำระค่าขนส่งต้นทาง หรือปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อไขของบริษัทขนส่ง)

4. รถไฟ (ชำระค่าขนส่งต้นทาง หรือปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อไขของบริษัทขนส่ง)

   

5. รถทัวส์ (ชำระค่าขนส่งต้นทาง หรือปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อไขของบริษัทขนส่ง)

   

6. ไปรษณีย์ (ชำระค่าส่งต้นทาง)