วิธีการชำระเงิน

     วิธีการชำระเงิน

  1. เงินสด (เท่านั้น)
  2. สำหรับงานออเดอร์สินค้า มัดจำ 50% และจ่ายเงินสดส่วนที่เหลือก่อนส่งมอบสินค้า
  3. รายละเอียดธนาคาร 

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท

สะพานขาว นายวิฑูรย์ และ นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ 021-6-02578-8 กระแสรายวัน

สะพานขาว นายวิฑูรย์ และ นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ 109-3-09266-4 กระแสรายวัน

หลานหลวง

นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์

759-2-02414-9 ออมทรัพย์

 

  • เงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้า

           1. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า กรุณาตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง และครบถ้วน เนื่องจากสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนและคืน

           2. หากสินค้ามีปัญหา โปรดแจ้งภายใน 7 วัน หลังจากนั้น ถือว่ารับสินค้าถูกต้อง

            เบอร์ติดต่อ 02-281-0690, 02-282-3609, 02-281-9259 ต่อแผนกเปลี่ยน และคืนสินค้า เบอร์ 107